Geacht college,

In uw antwoord over de boa’s vat u mijn vraag samen alsof ik gevraagd heb of er extra boa’s zijn aangesteld. Ik heb echter gevraagd of “het juist” is dat… Daarmee suggereer ik al dat ik het weet, maar het officieel bevestigd wil hebben (dit omdat ik het niet kon geloven). Verkeerde samenvatting dus.

In de beantwoording staat dat de reden is het instellen van looproute’s en uitgebreide terrassen op de Bredeplaats. Daarmee wordt er niet op ingegaan dat naast deze wijzigingen er ook, zoals mijn vraag impliceerde, nu minder (strenge) regels zijn dan zeg twee maanden geleden, toen de boa’s het werk juist prima aankonden, aldus uw antwoord op een eerdere vraag. Zodat extra boa’s dus overbodig lijken.

Wie zaten er in de door u genoemde “werkgroep” en wat zijn de precieze overwegingen, onderbouwingen en argumenten geweest om twee extra boa’s aan te stellen?

Hoe ziet de werkgroep/het college dat extra handhavingswerk voor zich? De looproute’s in de Voorstraat worden massaal genegeerd of niet opgemerkt, leiden zelfs tot onduidelijkheid en bevreemding, en handhaving zou dus kunnen leiden tot boete’s en nog meer bevreemding. Is dat de bedoeling? Zo niet, wat is dan wel de bedoeling?

Welke extra verkeersregeling is er bij de Bredeplaats nodig nadat die gewoon is afgezet?

Uit welk budget worden die extra boa’s betaald? En ten koste van welke andere taken/activiteiten gaat dat dan?
Kunt u voorrekenen hoe het aanstellen van twee extra boa’s voor twee maanden kan leiden tot een extra kostenpost van, zoals u zelf stelt, 15-20.000 Euro?

 

Namens de fractie van Wad'nPartij Harlingen,

Wim WIldeboer.