Geacht college,

 

Onlangs hebben een aantal omwonenden zienswijzen ingediend op het Wijzigingsplan Harlingen Plan Zuid fase 3. De voornaamste bezwaren gaan over de hoogte van het te realiseren appartementengebouw aan de Koningin Wilhelminastraat en een tekort aan parkeerplaatsen in deze straat. Graag verneemt de PvdA-fractie een reactie van het college op de ingediende zienswijzen. Verder vernemen wij ook graag welke rol de gemeenteraad heeft in de verdere planvorming.

Namens de fractie van PvdA,

Edwin Helvrich.