Geacht college,

 

In het jaarverslag constateert de commissie dat 10 van de 15 gevallen niet tijdig afgehandeld zijn. De commissie doet een aantal aanbevelingen om wel tot een tijdige afhandeling te kunnen komen, tevens zou de verordening gewijzigd moeten worden om het via elektronische weg indienen van bezwaarschriften mogelijk te maken. De vraag van de PvdA-fractie aan het college is dan ook of u de aanbevelingen gaat overnemen en op welke termijn?

 

Namens de fractie van PvdA Harlingen,

Edwin Helvrich.