Geacht college,

Graag vernemen we wat de laatste stand van zaken is m.b.t. het afvalonderzoek dat zou moeten helpen het restafval terug te brengen tot 100Kg. Maar belangrijker nog: hoe moeten we dit beleid zien in het licht van het gegeven dat steeds meer gemeenten in den lande stoppen met het (voor)scheiden van afval (afgezien waarschijnlijk van gft), waardoor per saldo AL het afval (weer) restafval wordt? (Overigens stelt ook Omrin zoals bekend al jaren dat nascheiding beter werkt dan voorscheiding.)

Namens de fractie van Wad'n Partij Harlingen

Wim Wildeboer

Antwoord op raadsvraag Wad'n Partij Harlingen - Afvalscheiding