Geacht college,

 

Al een geruim aantal jaren wordt het pand van de voormalige kringloopwinkel aan de Vierkantsdijk 9 wisselend gebruikt en staat dit vervolgens weer leeg. De laatste jaren is de staat waarin het pand zich bevindt, zienderogen verslechterd.
Uit kadastrale recherche blijkt dat het pand alweer een paar jaar geleden van eigenaar te zijn gewisseld. Van (her-)ontwikkeling is echter nog geen sprake.
1. Kan het college aangeven in hoeverre er voor dit pand en/of deze locatie de laatste jaren plannen bij de gemeente zijn neergelegd en indien het geval, waaruit bestonden deze plannen?
2. Indien plannen zijn neergelegd, met welke motivatie had/heeft het college gemeend om niet positief te oordelen over deze plannen?
3. Is het college bekend of er in de nabije toekomst voor dit pand en/of locatie plannen bij de gemeente worden neergelegd?
Deze locatie, middenin de Oosterparkwijk, leent zich goed voor woningbouw, om zo tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen, onder andere voor starters.
4. Deelt het college bovenstaande mening van onze raadsfractie en welke mogelijkheden ziet het college om samen met de eigenaar te komen tot een spoedige passende ontwikkeling?
5. Gelet op de slechte staat van het pand, welke mogelijkheden heeft het college ten aanzien van de brandveiligheid van het pand en het voorkomen van vandalisme?

Namens Harlinger Belang, Ida Soolsma-Boomstra.