Geacht college,

Bij ons is twijfel opgekomen betreffende raadsvoorstel 65139 d.d. 01 juli 2020. Onder Argumenten 2.1 staat: “Er is een principe-overeenstemming met De Jong om de gronden te kopen...”

Nu biedt het Nederlands twee mogelijkheden in dezen: een principe-overeenkomst (dan is er dus een overeenkomst, een juridisch begrip) of: we hebben in principe overeenstemming (dan is er dus nog geen overeenkomst). Het college husselt deze twee begrippen door mekaar met verwarring als gevolg. Zo goed als iedereen (wij dus ook) zal de aanduiding principe-overeenstemming gelezen hebben als principe-overeenkomst, maar dat is het dus niet.

Wij willen nu graag precies weten hoe het zit.

Zijn partijen het eens over koop en verkoop en zo ja, inclusief dat bedrag van 417.500,00 Euro? Dat wordt door het college in 2.1 nl. wel gesuggereerd, maar het staat er bij nadere beschouwing niet, omdat er verwezen wordt naar taxaties, maar niet naar acceptatie  door De Jong, behalve dan die onduidelijke aanduiding principe-overeenstemming.

Dus, wat betekent die principe-overeenstemming? Zijn er ontbindende, opschortende of flankerende voorwaarden aan de kant van een van beide partijen voordat er tot een overeenkomst gekomen kan worden? Zo ja, wat houden die in?

We zijn nu ruim twee maanden verder t.o.v. het raadsvoorstel. Is de situatie nu nog hetzelfde als toen of zijn er verdergaande ontwikkelingen geweest? En welke zijn dat dan? Kortom: hoe is de (juridische) situatie nu betreffende de aan te kopen grond van De Jonge?

Namens de fractie van Wad'n Partij Harlingen, Wim Wildeboer