Geacht college,

 

1. Krijgen grote instellingen 423 euro per kind per dag voor de opvang en begeleiding?

2.Draagt de gemeente Harlingen bij, aan het Hoogste Nederlandse gemiddelde verplichte interne opname van kinder tot 12 jaar, Ivm met de rest van Europa?

3.Wat is de duurzame uitstroom percentage van kinderen tot 18 jaar die eenmaal intern zijn opgenomen.

 

Namens D66,

Tjepke van der Pol.

Antwoord op raadsvraag D66 over Opvang en begeleiding jeugd