Geacht college,

Sinds 4 maanden heeft rederij Doeksen een nieuw schip in de vaart genomen. En binnen afzienbare tijd komt er een zelfde soort Schip de vaardienst versterken.
De twee nieuwe boten varen op LNG.
De bouw van de boten heeft veel technische en organisatorische problemen gekend.
Er twijfels bestaan over de wind gevoeligheid van deze schepen.
Met deze schepen ook elektrische auto’s onderdeks vervoert worden.
Deze auto’s gewoon tussen de “normale” voertuigen staan.
Elektrische auto’s ,bewezen, meer brandgevoelig zijn.
Er nog steeds een gevaar is om deze auto’s te blussen, iets wat alleen kan door de auto te onderdompelen.
De genoemde boten van aluminium gebouwd zijn, ipv. Staal. Dit bij een brand de boot veel sneller totaal verloren zal gaan.
Elk schip eenmaal per week op de haven van Harlingen wordt getankt met LNG.
Hierbij een grote veiligheidszone in acht dient te nemen, in werkelijkheid de passagiers met fietsen en bagage vrij makkelijk binnen deze zone lopen.
Aan de brandweer van Harlingen hoge eisen worden gesteld als ze te hulp moeten komen bij een LNG ongeval in de haven van Harlingen of tijdens de vaart.

Vraag:
1. Is de gemeente bekend met de extra risico’s die deze boten met zich mee brengen?
2. Is er door de gemeente een risicoanalyse opgesteld met betrekking op de gevaren nu er grote hoeveelheden LNG in onze haven bevinden? Op zeer korte afstand van de bebouwde kom van Harlingen?
3. Zijn er door de gemeente afspraken gemaakt met rederij Doeksen over veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de grote hoeveelheden LNG in de haven van Harlingen?
4. Is de brandweer kwa materiaal en deskundigheid voorbereid op eventuele calamiteiten met grote hoeveelheden LNG in de haven van Harlingen?
5. Is er door genoemde partijen een risicoanalyse gedaan met betreft het vervoeren van elektrische auto’s op LNG boten?
6. Vormen elektrische auto’s een verhoogd risico op deze boten?
7. Kunt u ons informeren welke instantie het vervoer van passagiers met LNG schepen goedgekeurd heeft?
8. Op welke eisen is een goedkeuring gevoerd?
9. Worden er controles uitgevoerd door een betreffende instanties op de eisen van de LNG schepen?

Namens de fractie van de VVD, Johan Anema