Geacht college,

Binnen de Gemeente Harlingen is het mogelijk bij mindere validiteit een WMO vervoerspas aan te vragen. Mag ik weten aan welke criteria het verkrijgen van zo’n pas moet voldoen? En geldt er een inkomenstoets?

Namens de fractie van Christen Unie, Marga Liefting

Antwoord op raadsvraag CU over WMO vervoerspas