Geacht college,

Graag zouden wij geïnformeerd worden over de (tussen)stand van zaken m.b.t. het beleid en uitvoering betreffende zonnepanelen op panden in de binnenstad en meer in het algemeen ook op historische panden. Dit n.a.v. de brandbrief van de heer Altena namens een groep bewoners van de nieuwbouw (!) aan de Zuiderhaven.

Wij beschouwen dit als een urgente kwestie en zouden dit graag ten spoedigste opgepakt zien.

Namens de fractie van Wad'n Partij Harlingen, Wim Wildeboer

Antwoord op raadsvraag Wad n Partij Harlingen - Zonnepanelen binnenstad