Geachte leden van het college,

Aangezien de bieb wordt gesubsidieerd door de gemeente vernemen we graag of ook in de Harlingse bieb boeken met Zwarte Piet zijn of worden verwijderd. Ingeval van een positief antwoord horen we graag welke stappen het college dienaangaande denkt te gaan nemen daar dit censuur is en op boekverbranding begint te lijken.

Namens de fractie van Wad'n Partij Harlingen, Wim Wildeboer.