Nederland gaat van het aardgas af, dat geldt dus ook voor de gemeente Harlingen. In 2050 gebruiken we geen aardgas meer. Dit is een ingrijpende verandering voor alle inwoners (woningeigenaren en huurders) en daarom maken we deze overgang stapsgewijs. Op deze pagina’s vindt u alle actuele informatie.

2021 Samen de visie aardgasvrij Harlingen ontwikkelen  

De gemeente Harlingen ontwikkelt eerst een visie. Dit raakt veel inwoners en daarom neemt de gemeente ruim de tijd om samen met inwoners, gebouweigenaren, woningcorporaties en netbeheerders voor het einde van dit jaar een toekomstgerichte visie te ontwikkelen. 

Met die visie richten we ons vooral op de wijken die als eerste van het aardgas af kunnen gaan. De ambitie is dat dit rond 2030 gebeurt. Voor deze wijken, wordt in de visie duidelijk welke alternatieven voor aardgas daar zijn. De keuze hangt onder andere af van de technische mogelijkheden in de buurt, de kosten en de wensen van de bewoners. 

Voor zover dat kan, geven we ook een doorkijk naar de planning voor 2050 en mogelijke alternatieven voor alle andere wijken.

Als de visie eind 2021 klaar is, weten we in grote lijnen op welke manier en in welke volgorde we Harlingen aardgasvrij kunnen maken. En dan weten we welke vervanger voor aardgas we kunnen verwachten voor grote delen van de gemeente.

Vanaf 2022 - Plannen maken samen met bewoners

Na de visie maken we de eerste stappen concreet in een uitvoeringsplan. Hierin beschrijven we hoe we de verandering naar aardgasvrij precies aanpakken. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen we samen met de betrokken bewoners en de partijen die belangrijk zijn voor de uitvoering. Het is de ambitie dat in 2030 de eerste wijken of buurten in de gemeente van het aardgas af zijn.

Intussen blijven we natuurlijk ook -samen met u- aan de slag om de voorbereidingen te treffen om uiteindelijk gezamenlijk over te kunnen naar gasvrij. Bijvoorbeeld door acties te organiseren die u helpen uw woning te isoleren en te verduurzamen.