Op dit moment is de ambtelijke organisatie van de gemeente Harlingen verdeeld over vijf locaties in de stad. Uit onderzoek blijkt dat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de gebruikswensen en verre van energiezuinig is. Zo heeft de gemeente te maken met klimaatproblemen en zijn nieuwe werkvormen lastig toepasbaar. Daarnaast wil de gemeente Harlingen zich profileren als een goede en aantrekkelijke werkgever.