Op dit moment is de ambtelijke organisatie van gemeente Harlingen verdeeld over vijf locaties in de stad. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de gebruikswensen en verre van energiezuinig is. In het Coalitieakkoord ‘Bouwen aan de Toekomst’ van 2018 is aangegeven dat de werklocaties verbeterd moeten worden. Het gaat dan om thema’s als klimaatbeheersing in de panden, het toepassen van nieuwe werkvormen  en de uitstraling van gemeente Harlingen. Daarnaast wil gemeente Harlingen zich profileren als een goede en aantrekkelijke werkgever.

Actueel

  • Bedankt voor het meedenken

    In de raadsvergadering van 22 februari 2023 bij punt 6 is het Huis van de gemeente behandeld.

Heeft deze informatie u geholpen?