Op dit moment is de ambtelijke organisatie van de gemeente Harlingen verdeeld over vijf locaties in de stad. Uit onderzoek blijkt dat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de gebruikswensen en verre van energiezuinig is. Zo heeft de gemeente te maken met klimaatproblemen en zijn nieuwe werkvormen lastig toepasbaar. Daarnaast wil de gemeente Harlingen zich profileren als een goede en aantrekkelijke werkgever.  

In het Coalitieakkoord ‘Bouwen aan een betere toekomst’, heeft het College haar ambities voor de komende jaren uitgesproken. Zo wil zij haar eigen vastgoed energieneutraal maken en hiervoor is een plan voor de huisvesting van de ambtelijke organisatie opgesteld. De raad heeft in juli 2019 uitgesproken dat de ambtenaren beter moeten worden gehuisvest en dat handhaven van de huidige gebouwen onwenselijk is.

Meepraten?

U kunt ook meepraten en meedenken over dit onderwerp. Uw ideeën, tips en reacties kunt u hier achterlaten. Wanneer u een reactie plaatst, gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden.

Geef uw reactie

Hoe ziet de planning eruit?

Op dit moment zitten we nog in de fase waarin een voorkeurslocatie wordt vastgesteld waarop zoveel mogelijk ambtelijke teams worden samengevoegd. De verwachting is dat de raad hierover een besluit neemt in het eerste kwartaal van 2020. We gaan uit van een start van de (ver)nieuwbouw in 2022.

Wat betekent dit voor mij als inwoner?

Op termijn zal er een nieuw stadskantoor komen. Dit betekent voor u dat er te zijner tijd een nieuwe locatie komt waar u vrijwel alle uw gemeentelijke zaken kunt regelen. Over de voortgang houden wij u met deze website op de hoogte.