Op dit moment is de ambtelijke organisatie van gemeente Harlingen verdeeld over vijf locaties in de stad. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de gebruikswensen en verre van energiezuinig is. In het CoalitieakkoordBouwen aan de Toekomst’ van 2018 is aangegeven dat de werklocaties verbeterd moeten worden. Het gaat dan om thema’s als klimaatbeheersing in de panden, het toepassen van nieuwe werkvormen  en de uitstraling van gemeente HarlingenDaarnaast wil gemeente Harlingen zich profileren als een goede en aantrekkelijke werkgever.  

In de raadsvergadering van afgelopen woensdag 2 september is besloten om, op basis van onderzoek naar vier voorkeursvarianten, de variant Centrum nader te onderzoeken. Het College en de gemeenteraad voegen hiermee daad bij hun woord. Op deze manier wil zij haar eigen vastgoed energieneutraal maken en zorgen voor een comfortabele werkplek voor haar ambtenaren.

 

Meepraten?

Heeft u ideeën, tips of wensen voor de nieuwe huisvesting? Laat het ons weten!

Geef uw reactie

 

Hoe ziet de planning eruit?

Met het besluit om de ambtelijke huisvesting op de Centrumlocatie nader te onderzoeken, breekt een nieuwe fase aan. De komende maanden staan in het teken van het uitwerken van specificaties op het gebied van de verbouw. Zo worden onder meer de financiën, het bouwproces en bestuurlijke documentatie uitgewerkt. Ook wordt er afgestemd met de betrokken partijen. Pas daarna wordt een definitieve beslissing genomen. De verwachting is dat de uitvoering begin 2022 start  en in 2023 is afgerond.

 

Wat betekent dit voor mij als inwoner?

De raad heeft uitgesproken dat de Centrumlocatie verder kan worden onderzocht. Mocht nader onderzoek geen problemen opleveren, dan volgt over een aantal maanden een definitieve beslissing om de ambtelijke huisvesting in het centrum te realiseren. Mocht voorkeurslocatie Centrum definitief gekozen worden, kunt u daar te zijner tijd gemakkelijk al uw gemeentelijke zaken regelen. Op deze website houden we u op de hoogte van de voortgang van de verbouw.