De AV Frieso is een collectieve aanvullende zorgverzekering van uw gemeente en zorgverzekeraar de Friesland. Zij bieden u de AV Frieso aan tegen een lagere premie voor inwoners met een minimuminkomen en hoge of minder hoge zorgkosten.Binnenkort ontvangt u van De Friesland bericht over het premiebedrag voor 2021 dat u moet betalen per maand. Bent u AV Frieso verzekerd dan is dit niet het juiste premiebedrag, want de korting/ bijdrage van uw gemeente is niet in dit premiebedrag verwerkt. 

Informatie over de AV Frieso premie per 2021

De AV Frieso premie voor 2021 kunt u lezen vanaf maandag 16 november op Gezondverzekerd.nl In dit bedrag is de korting van uw gemeente verwerkt. Dit is de premie die u maandelijks moet betalen voor de AV Frieso Compleet of Compact. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van de Dienst Noardwest Fryslân met het juiste premiebedrag.