Sinds 10 juni zijn wij, het Gebiedsteam, De Skûle Welzijn en de Bouwvereniging iedere donderdagochtend met 2 bakfietsen te vinden in Harlingen, Midlum of Wijnaldum. Wij willen onze inwoners ontmoeten, met hun in gesprek gaan over wat er speelt en leeft in de wijken en hoe tevreden de inwoners zijn met hun leven en leefomgeving.

Een prachtig project wat wekelijks voor mooie gesprekken zorgt. Zo ontmoeten wij o.a. een meneer die zijn vrouw dagelijks een bezoek brengt, nu zij niet meer thuis kan wonen en ook kwamen we een mevrouw van ruim 80 jaar tegen, die een ernstige ziekte overwonnen heeft en al jaren boodschappen doet voor twee stadsgenoten, die dit zelf door omstandigheden niet meer kunnen. We mogen trots zijn dat de gemeente Harlingen zoveel lieve en behulpzame inwoners heeft.

We merken dat we steeds vaker herkend worden en dat ook andere organisaties enthousiast zijn geworden om met ons op te trekken. De wijkagenten, Thuiszorg en Dienst sociale zaken zijn al een keer mee geweest en er staan voor de komende periode meer organisaties ingepland.

Kent u nog iemand die een praatje met ons op prijs zou stellen? Of iemand waar u zorgen over heeft? Mail ons gerust op onderstaand e-mailadres dan gaan wij er met de bakfiets op af. En wilt u zelf een praatje maken? Zoekt u ons dan op? Wij kijken er naar uit.

keepemrolling2021@outlook.com