De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft ingetrokken de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020”. 

De intrekking van de  Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020 treedt op 1 december 2020 in werking. 

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt tevens bekend dat hij heeft ingetrokken het “Aanwijzingsbesluit toezichthouders van 26 maart 2020”. 

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 1 december 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
mr. S. van Haersma Buma