Vanaf begin november aanstaande wordt er in Harlingen tijdelijke crisis noodopvang beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in de vorm van een riviercruiseschip dat voor een periode van 6 maanden opvang biedt aan maximaal 170 vluchtelingen uit Ter Apel. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier na afstemming met de gemeenteraad toe besloten. De Veiligheidsregio Fryslân regelt het schip en is verantwoordelijk voor de praktische zaken rondom de opvang van de mensen.   

Crisis noodopvang is voor korte periode

Crisis noodopvang is de opvang van vluchtelingen voor een korte periode. Daarna stromen de vluchtelingen door naar de reguliere opvang elders in Nederland. 

Tijdelijke opvang is nodig omdat Ter Apel overloopt

Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de stroom vluchtelingen niet aan. Met het bieden van crisisnoodopvang wordt voorkomen dat mensen buiten moeten slapen of in bussen rondrijden. Het Rijk stelt geld beschikbaar om de gemaakte kosten te vergoeden.

Opvanglocatie Harlingen is voor 6 maanden 

De opvanglocatie in Harlingen is tot 1 mei 2023 beschikbaar (zes maanden). Daarna vertrekt het schip en is de locatie weer openbaar toegankelijk.  

Schip komt aan de steiger voor sportvissers te liggen

In overleg met Port of Harlingen (havenbedrijf) en de Veiligheidsregio Fryslân is besloten om het riviercruiseschip nabij de visveiling aan de steiger voor sportvissers te leggen (naast de camperplekken). Deze locatie is goed beveilig- en bereikbaar.  

Van alle Friese gemeenten wordt bijdrage verwacht

Het Rijk heeft de veiligheidsregio’s gevraagd om crisisnoodopvang te organiseren. Voor Fryslân betekent dit 450 opvangplekken. Het is de bedoeling dat alle Friese gemeenten een bijdrage leveren en elkaar afwisselen. De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de inrichting, het gebruik en de veiligheid in en nabij het riviercruiseschip tijdens de opvangperiode. Zij regelt het schip en de praktische zaken rondom de opvang van de mensen.  

Harlingen neemt zijn verantwoordelijkheid

Burgemeester en wethouders van Harlingen vinden het hun taak en plicht om een bijdrage te leveren aan de veilige en humane opvang van vluchtelingen. Burgemeester Ina Sjerps: “We leven in onrustige tijden waarbij mensen wereldwijd door oorlogen en onderdrukking op de vlucht slaan. Als gemeente Harlingen nemen we nu onze verantwoordelijkheid en leveren we een bijdrage om de opvang in Ter Apel te ontlasten. We zijn echter een kleine gemeente en hebben daarom duidelijke afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Fryslân en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Deze houden in dat de kosten voor de opvang door het Rijk worden gedragen en dat de Veiligheidsregio en het COA zorgen voor beveiliging, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding van de vluchtelingen. Er wordt actief ingezet op het bieden van sport, spel, activiteiten en dagbesteding.” 

Regels en veiligheid opvanglocatie goed geborgd

De opvanglocatie is vrij toegankelijk voor de vluchtelingen. Zij krijgen op locatie informatie over wat de regels en de gewoonten in de opvanglocatie en omgeving zijn. Men is vrij om de opvanglocatie te verlaten. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig op de locatie. 

Heeft u een reactie? We horen het graag!

Heeft u een vraag of reactie? Dan kunt u die sturen naar info@harlingen.nl of bellen met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0517. Meer informatie vindt u ook op www.harlingen.nl/crisisnoodopvang