Op deze pagina leest u alle belastingtarieven voor 2019

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De tarieven voor 2019 zijn:

De gemeente Harlingen berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand.

 • Eigenaar woning  0,1283%
 • Eigenaar niet-woning  0,3016% 
 • Gebruiker niet-woning 0,2338%

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, -. De aanslag onroerendezaakbelasting is dan als volgt: € 200.000 - x 0,1283%= € 256,60

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonshuishouden € 171,48
 • Meerpersoonshuishouden € 234,00
 • Voor extra container restafval € 148,08
 • Voor extra groene container € 27,12

Rioolheffing

 • Eigenaren van woningen € 183,44
 • Eigenaren van niet-woningen >60m²  € 183,44
 • Eigenaren van niet-woningen 25-60m²  € 91,72
 • Gebruikers van woningen voor elke volle 150m3 boven 250m³ € 32,04
 • voor de eerste 250m³ is bij het gebruikersdeel geen rioolheffing verschuldigd. 

Belastingen voor bedrijven

Precariobelasting

Het precariotarief  is afhankelijk van meerdere aspecten. Kijk hiervoor in de geldende verordening precariobelasting. 

(Water)toeristenbelasting

U betaalt in 2019 per persoon per nacht € 1,05 (water)toeristenbelasting.

Reclamebelasting

 • In tariefgebied A van het centrum van Harlingen € 276,00 per jaar
 • In tariefgebied B van het centrum van Harlingen € 192,00 per jaar

Heeft deze informatie u geholpen?