Op deze pagina leest u alle belastingtarieven voor 2020

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De tarieven voor 2020 zijn:

De gemeente Harlingen berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand.

 • Eigenaar woning  0,1238%
 • Eigenaar niet-woning  0,3046% 
 • Gebruiker niet-woning 0,2388%

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, -. De aanslag onroerendezaakbelasting is dan als volgt: € 200.000 - x 0,1238%= € 247,60

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonshuishouden € 181,20
 • Meerpersoonshuishouden € 250,32
 • Voor extra container restafval € 150,24
 • Voor extra groene container € 27,48

Rioolheffing

 • Eigenaren van woningen € 175,92
 • Eigenaren van niet-woningen >60m²  € 175,92
 • Eigenaren van niet-woningen 25-60m²  € 87,96
 • Gebruikers van woningen voor elke volle 150m3 boven 250m³ € 32,52
 • voor de eerste 250m³ is bij het gebruikersdeel geen rioolheffing verschuldigd. 

Belastingen voor bedrijven

Precariobelasting

Het precariotarief  is afhankelijk van meerdere aspecten. Kijk hiervoor in de geldende Verordening precariobelasting

(Water)toeristenbelasting

U betaalt in 2020 per persoon per nacht € 1,05 (water)toeristenbelasting.

Reclamebelasting

 • In tariefgebied A van het centrum van Harlingen € 276,00 per jaar
 • In tariefgebied B van het centrum van Harlingen € 192,00 per jaar

Heeft deze informatie u geholpen?