Op deze pagina leest u alle belastingtarieven voor 2022

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De tarieven voor 2022 ;zijn:

De gemeente Harlingen berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand.

 • Eigenaar woning  0,1064%
 • Eigenaar niet-woning  0,3107% 
 • Gebruiker niet-woning 0,2441%

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, -. De aanslag onroerendezaakbelasting is dan als volgt: € 200.000 - x 0,1064%= € 212,80

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonshuishouden € 199,20
 • Meerpersoonshuishouden € 278,40
 • Voor extra container restafval € 154,68
 • Voor extra groene container € 28,20

Rioolheffing

 • Eigenaren van woningen € 170,64
 • Eigenaren van niet-woningen >60m²  € 170,64
 • Eigenaren van niet-woningen 25-60m²  € 85,32
 • Gebruikers van woningen voor elke volle 150m3 boven 250m³ € 33,48
 • voor de eerste 250m³ is bij het gebruikersdeel geen rioolheffing verschuldigd. 

Belastingen voor bedrijven

Precariobelasting

Het precariotarief is afhankelijk van meerdere aspecten. Kijk hiervoor in de geldende Verordening precariobelasting(externe link)

(Water)toeristenbelasting

U betaalt in 2022 per persoon per nacht € 1,20 (water)toeristenbelasting.

Reclamebelasting

 • In tariefgebied A van het centrum van Harlingen € 276,00 per jaar
 • In tariefgebied B van het centrum van Harlingen € 192,00 per jaar

Heeft deze informatie u geholpen?