Op deze pagina leest u alle belastingtarieven voor 2023

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De tarieven voor 2023 zijn:

De gemeente Harlingen berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand.

 • Eigenaar woning  0,0953%
 • Eigenaar niet-woning  0,3101% 
 • Gebruiker niet-woning 0,2345%

Ga hiervoor naar de geldende Verordening OZB(externe link)

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, -. De aanslag onroerendezaakbelasting is dan als volgt: € 200.000 - x 0,0953%= € 190,60

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonshuishouden € 212,64
 • Meerpersoonshuishouden € 316,44
 • Voor extra container restafval € 157,68
 • Voor extra groene container € 28,68

Rioolheffing

 • Eigenaren van woningen € 171,84
 • Eigenaren van niet-woningen >60m²  € 171,84
 • Eigenaren van niet-woningen 25-60m²  € 85,92
 • Gebruikers van woningen voor elke volle 150m3 boven 250m³ € 34,08
 • voor de eerste 250m³ is bij het gebruikersdeel geen rioolheffing verschuldigd. 

Ga hiervoor naar de geldende Verordening rioolheffing(externe link)

Belastingen voor bedrijven

Precariobelasting

Het precariotarief is afhankelijk van meerdere aspecten. Ga hiervoor naar de geldende Verordening precariobelasting(externe link)

(Water)toeristenbelasting

U betaalt per persoon per nacht € 1,20 (water)toeristenbelasting.

Ga hiervoor naar de geldende Verordening (water)toeristenbelasting(externe link)

Ga hiervoor naar de geldende Verordening Toeristenbelasting(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?