Gisteren vond een grootschalige integrale bestemmingsplancontrole plaats in de Koningsbuurt in Harlingen. De voorlichtingstruck van de politie diende als uitvalsbasis en stond op de parkeerplaats van de GAMMA Bouwmarkt in Harlingen. De uitvoering van de controles vond plaats in samenwerking met Liander en Politie Noordwest Fryslân. De FUMO was oproepbaar.

Controle Liander

Tijdens de bestemmingsplancontrole controleerden ze of de bedrijven en hun loodsen nog gebruikt worden volgens de regels en zoals vergund. Daarnaast controleerden ze of er geen constructieve wijzigingen zijn aangebracht en of de brandveiligheid op orde is. Liander controleerde op energiefraude. De politie was aanwezig om de gemeente en Liander te ondersteunen.

Er zijn een aantal mogelijke overtredingen van het bestemmingsplan geconstateerd. Deze worden nader onderzocht. Een aantal bedrijven had hun voorzieningen ten aanzien van brandveiligheid onvoldoende op orde. Liander trof twee fraudegevallen aan.

Over het algemeen kregen de controleurs alle medewerking. Ook kregen ze opmerkingen dat het goed is dat er gecontroleerd wordt. Als dank voor de medewerking wordt de inmiddels bekende ‘bedankt’-chocoladereep achtergelaten bij de gecontroleerde bedrijven. Een rapport met bevindingen wordt opgemaakt.