Op maandag 15 november vond een grootschalige handhavingsactie plaats op een gedeelte van het industrieterrein Oostpoort in Harlingen. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met de FUMO, Liander en de Politie Noordwest Fryslân.

De actie was voornamelijk gericht op het oneigenlijk gebruik van de loodsen op het terrein. Er werd gecontroleerd of loods nog gebruikt wordt volgens de regels en zoals vergund. In het daar geldende bestemmingsplan is bepaald welk gebruik in de loodsen is toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om in een bedrijfsloods te wonen. Daarnaast is er gecontroleerd of er geen constructieve wijzigingen hebben plaatsgevonden en of de brandveiligheid op orde is.

De Fumo controleerde of het gebruik van de loodsen voldeed aan de eventueel afgegeven milieuvergunning en andere geldende milieueisen.

De politie was aanwezig om de gemeente, Fumo en Liander te ondersteunen bij de bestemmingsplancontrole.

De partijen danken iedereen die op constructieve en plezierige wijze hebben meegeholpen bij en aan het uitvoeren van de acties. Een rapport met bevindingen wordt opgemaakt.

Foto door: Joachim de Ruijter