Home > Bestuur > Contact met de griffie of de raad

Contact met de griffie of de raad

Voor al uw vragen over de gemeenteraad kunt u terecht bij de griffie van de gemeente Harlingen. De griffie is de schakel tussen de raad en het College, tussen de raad en de ambtelijke organisatie, tussen de raad en de bevolking en maatschappelijke organisaties.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter en de gemeenteraadsleden. De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het verspreiden van de stukken gaat tegenwoordig digitaal. De griffie adviseert gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen. Daarnaast organiseert de griffie diverse werkbezoeken voor de raad.

In Harlingen bestaat de griffie uit een griffier, een raadsadviseur (1e loco griffier) en een griffiemedewerker.

(van links naar rechts: Magda Brinksma, raadsadviseur Hanna Jansen, griffier, Margje Pars, griffiemedewerker)

Contact met de griffie

De griffie is als volgt te bereiken:

Postadres

Postbus 10.000
8860 HA Harlingen.

Telefoon

14 0517

E-mail

Griffie@harlingen.nl

Contact met de raad

U kunt daarnaast ook rechtstreeks contact zoeken met de raadsleden van de gemeente Harlingen. De contactgegevens per raadslid staan in de gemeentegids en op onze website onder gemeenteraadsleden

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier