Home > Bestuur > Missie en visie

Missie en visie

Missie

De gemeente Harlingen is een betrouwbare en dienstverlenende organisatie, gericht op mens, werk en ontspanning. De gemeente toont zich bewust verantwoordelijk voor het welzijn van de Harlinger gemeenschap. Op de organisatie van de gemeente kan het bestuur bouwen evenals de inwoners, bedrijven, instellingen en toeristen die er graag een beroep op doen. De medewerkers van de gemeente zijn trots op hun organisatie en de resultaten die worden bereikt.

Visie

Dit willen we bereiken door de volgende doelstellingen:

  1. De behoefte en opgave van de maatschappij zijn het uitgangspunt voor het handelen van de gemeente Harlingen.
  2. We maken helder waar de gemeente Harlingen wel over gaat en waar niet.
  3. Bij iedere samenwerking leggen we duidelijk vast waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.
  4. Het college van burgemeester en wethouders voert krachtig de regie op alle werkzaamheden.
  5. De gemeentelijke organisatie is wendbaar en kiest voor iedere fase een passende strategie en aanpak.
  6. We zorgen voor voldoende betrokkenheid van de gemeenteraad bij de besluitvorming van samenwerkingsverbanden.
  7. Bij al onze contacten binnen en buiten de gemeente zijn wij open, welwillend en wellevend. We verwachten deze benadering ook van anderen.
  8. We onderhouden goede relaties met onze buren. We zijn gericht op het belang van Harlingen, maar zeker op de grotere samenhang waarvan we deel uit maken.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket