Home > Bestuur > Vacatures > Gezocht lid bestuurscommissie gemeentemuseum het Hannemahuis

Gezocht lid bestuurscommissie gemeentemuseum het Hannemahuis

Bij het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie komt een plaats vrij in de bestuurscommissie. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de bestuurscommissie.

Over het Hannemahuis

Het Hannemahuis richt zich op de geschiedenis en kunstgeschiedenis van Harlingen en omgeving, als ook algemene thema’s op het gebied van kunst, geschiedenis en cultuur. Er worden vijf tentoonstellingen per jaar georganiseerd, waarbij soms een publicatie wordt verzorgd. Bovendien kent het Hannemahuis een gevarieerd lezingenprogramma en soms een workshop. Daarnaast wordt in toenemende mate ingezet op educatie richting het onderwijs. In een apart overleg wordt het beleid van cultuurhistorische organisaties uit Harlingen op elkaar afgestemd. Het Hannemahuis is onderdeel van de gemeente Harlingen en kent vijf vaste medewerkers en tientallen vrijwilligers. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur die als adviseur van de commissie optreedt.

Rol van de bestuurscommissie

De commissie is onder meer verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van tentoonstellingen, educatie, aankopen van het museum en is medeverantwoordelijk voor de afstemming tussen de organisaties die in het Hannemahuis samenwerken. De bestuurscommissie bestaat uit 7 leden en legt verantwoording af aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen. De commissie opereert binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders, daarnaast is de gemeentelijke verordening voor het Hannemahuis leidend. Een beleidsplan dat loopt tot en met 2020 geeft richting aan de activiteiten. Er wordt 7 keer per jaar vergaderd, doorgaans overdag.

Profiel van de kandidaat

Van kandidaten wordt verwacht dat zij een aantoonbare  belangstellig hebben voor cultuur in het algemeen en musea in het bijzonder. Bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling. Voorwaarde is dat het bestuurslid woonachtig is in de gemeente Harlingen. Meer informatie? zie www.hannemahuis.nl Uw sollicitatie dient uiterlijk 1 maart 2019 binnen te zijn bij.

Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie
T.a.v. mevr. L. van Ingen-Pigott
Voorstraat 56
8861 BM  Harlingen

Of : h.teravest@harlingen.nl

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Verlengen parkeervergunning