Burgers kunnen gebruik maken van het recht om het bestuur uit te dagen, ook wel het “Right to Challenge” genoemd. Er kan gebruikt worden gemaakt van dit recht om een product of dienst van de gemeente over te nemen als burgers denken dat zij dit slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen.

De bewoners van de Zuidergrachtswal hebben hier gebruik van gemaakt. Ze hebben bij gemeente Harlingen een voorstel ingediend voor de inrichting van het noordelijke deel van het toekomstige Balklandpark. De gemeente heeft als ambitie een stadspark te realiseren met ruimte voor sport, spel en recreatie. Lilian Fopma, initiatiefneemster: ‘Wij willen het noordelijk deel van het Balklandpark omvormen naar een waar biodiversum. Met de nadruk op natuur, rust, bewustzijn en educatie. We geven invullling aan biodiversiteit met een onder andere een voedselbos, tiny forest, vogelparadijs, insectenvilla’s en houtwallen.’

Samenwerking werkgroep en gemeente

De bewoners van de Zuidergrachtswal hebben zich verenigd in de Werkgroep Balklandpark Noord. In maart dit jaar zijn ze begonnen met een handtekeningenactie om het draagvlak van hun initiatief te toetsen. In korte tijd werden meer dan 250 handtekeningen verzameld onder wandelaars van de Zuidergrachtswal, omwonenden in Plan-Zuid en overige Harlingers. Nu duidelijk was dat er draagvlak is voor het initiatief, is de werkgroep in gesprek gegaan met de gemeente. Wethouder Erik de Groot: ‘Het Balklandpark is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. Gebiedsontwikkeling doe je niet alleen als gemeente, maar samen met de inwoners. Om die reden staan wij altijd open voor initiatieven uit de samenleving.’ Wethouder Paul Schoute vult aan: ‘We hebben overleg gehad met de werkgroep over hoe  verder te gaan. De volgende stap was dat de werkgroep een plan van aanpak moest indienen. We hebben dit plan van aanpak in het college besproken en we zijn hier blij mee, waardoor we er ook van harte mee instemmen om de benodigde vervolgstappen te zetten. Belangrijk onderdeel hierbij is het vormgeven van participatie. Waar nodig zal de gemeente de werkgroep hierbij ondersteunen.’  Het eindresultaat is dat de werkgroep en gemeente tot een samenwerking zijn gekomen. De gemeente gaat het noordelijke deel van het park casco opleveren en de werkgroep stelt het ontwerp op, natuurlijk bijgestaan door deskundigen. In een later stadium worden ook de mogelijkheden voor uitvoering en onderhoud verkend.

Biodiversiteit als dubbelfunctie

Biodiversiteit in Harlingen kan volgens de werkgroep wel een zetje in de rug gebruiken. Met het creëren van meer biodiversiteit in het noordelijk deel van het Balklandpark, laat de werkgroep zien dat een dubbelfunctie tussen mens en natuur ontstaat. Door de natuur de helpende hand te bieden, wordt voorzien in een prachtige omgeving waar mensen intens van kunnen genieten.  De werkgroep staat open voor ideeën en initiatieven en vraagt Harlingers  die ideeën hebben en een steentje bij willen dragen zich te melden bij de Werkgroep Balklandpark Noord. Meer informatie is te vinden op www.balklandpark.nl