Gemeente Harlingen wil, samen met inwoners, de biodiversiteit in haar gemeente vergroten. We starten bij de landbouwgronden en bermen in het buitengebied van gemeente Harlingen. Een adviesgroep bestaande uit inwoners van de gemeente gaat hierbij helpen en roept ook anderen op om met ideeën te komen. Vandaag was de officiële aftrap van dit project ‘Samen voor meer Biodiversiteit’.

Bermen en landbouwgrond

Wethouder Harry Boon: “We hebben gekozen om eerst de biodiversiteit te vergroten in het buitengebied van onze gemeente. Daarbij richten we ons vooral op onze eigen bermen. De eerste resultaten daarvan zijn al heel goed zichtbaar. Bijvoorbeeld langs het fietspad Kimswerderweg, waar vorig jaar een akkermengsel is ingezaaid. Maar hoe mooi zou het zijn wanneer ook agrariërs met hun landbouwgronden mee willen doen? Het blijkt nu dat 20 van de 23 agrariërs in Harlingen bereid zijn om mee te werken aan een nulmeting om de huidige stand van zaken op het gebied van biodiversiteit in kaart te brengen. Dat is geweldig. Met het overhandigen van een insectenhotel en het gooien van zaadbommen, hebben we vandaag de eerste stap gezet naar meer biodiversiteit op de landbouwgrond van de familie Lettinga. Ik hoop dat we met dit project veel meer biodiversiteit kunnen genereren in de buitengebieden, in bermen en op landbouwgrond.”

Nulmetingen

Om een beter beeld te krijgen van huidige situatie, start het project met nulmetingen op diverse bermen en agrarische gronden. De metingen zijn de afgelopen weken verricht door studenten van Van Hall Larenstein. Ze werden daarin begeleid door Witteveen Groenprojecten & Advies, een van de partners in dit project. Lisa van Dijk van Witteveen toonde tijdens de aftrap hoe de metingen gedaan zijn: “We meten de variatie en dichtheid van vliegende insecten met behulp van plakvallen. Hierdoor kunnen we iets vertellen over de variatie van soorten, de biomassa, en dus de biodiversiteit. We meten dit meerdere keren tijdens de loop van dit project. Zo zien we wat de resultaten zijn van de vergroeningsacties op de biodiversiteit in de gemeente.”

Voor en door inwoners van de gemeente

Als de resultaten van de nulmetingen na de zomer bekend zijn, kan er nagedacht worden over concrete acties om de biodiversiteit te vergroten. Het buitengebied heeft daarbij prioriteit, maar het doel is om uiteindelijk ook verbindingen te maken naar de stad en naar de dorpen, in de wijken en in buurten. Hoe we dat gaan doen, wil de gemeente Harlingen graag samen met haar inwoners bepalen. Daarom is een adviesgroep in het leven geroepen, die momenteel uit vijf leden bestaat. De adviesgroep wordt ondersteund en begeleid door IVN Natuureducatie, de andere partner in dit project. Samen werken zij het komende jaar aan het vergroten van kennis en bewustwording over biodiversiteit en aan het bedenken en uitwerken van concrete plannen om de biodiversiteit te vergroten. Er is nog plek voor twee of drie extra leden. Geïnteresseerde inwoners van Harlingen kunnen zich nog tot begin september melden via biodiversiteitharlingen@ivn.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?