Beste stads- en dorpsgenoten,

Pasen staat voor de deur en we zitten nog midden in een uitzonderlijke periode die nog lang in ons  geheugen gegrift zal staan.
Premier Rutte en het RIVM zien weliswaar enkele “groene grassprietjes”, maar het gevaar is nog steeds aanwezig dat er geen fris gazonnetje zal ontstaan. En dat het Corona-virus de sprietjes alsnog zal overwoekeren met onkruid. Maar het moet worden gezegd, we mogen onszelf best een schouderklopje geven. Er is een bewonderingswaardige discipline! En daardoor boeken we gelukkig vooruitgang.

 Alleen door het voortzetten van deze krachtinspanning hoeven er geen lastige afwegingen te worden gemaakt tussen gezondheid enerzijds en brood op de plank anderzijds. Want inderdaad zoals onze premier stelt, de tegenstelling tussen gezondheid en economie is er niet. Te snel weer opschalen of verslappen zal het onzichtbare monster de kans geven opnieuw hard op ons in te hakken. Met alle verdere gevolgen voor de economie en daaraan gerelateerde gezondheidslachtoffers.
Maar wat zou het mooi zijn als we ergens in mei voorzichtig “intelligent kunnen opschalen” richting een meer normale samenleving. Sociale onthouding, vooral met vervelende gevolgen voor ouderen, past niet bij onze menselijke natuur. En ik verwacht dat het dan nog niet te laat is voor de meeste ondernemers om, waar nodig met de steun van overheden, een goede doorstart te maken. 

En dat het nieuwe schooljaar, wellicht met aanpassingen in het programma, normaal kan starten.
Mogelijk toch nog een biertje in de zomer op een terrasje? Alsnog een leuk feestje ergens in augustus? Dat zou geweldig zijn. Dat hebben we dan ook dik verdiend met z’n allen.
Ondertussen heeft deze crisis ook financiele gevolgen voor de gemeente Harlingen zelf, vooral tengevolge van verminderde inkomsten, waarbij de noodzakelijke steun aan ondernemend en maatschappelijk Harlingen een rol speelt. Maar naar verwachting zal dat eenmalig zijn. En ik zeg niet dat onze gemeente diepe zakken heeft, maar in tegenstelling tot menige andere gemeente kunnen we een stootje hebben. Al moet de crisis ook weer niet te lang duren.

Dat geldt ook voor onze nationale financiële huishouding. En daarom moeten we ook ruimhartig zijn met steun aan zwaar door het Corona-virus getroffen Zuid Europese landen. En dat kan mijns inziens ook zonder dat Nederland financieel risico loopt voor oplopende staatsschulden in die landen.
Op moment van dit schrijven ken ik de afloop van die discussie nog niet. Zeker is dat het Corona-virus Europa ook op dit terrein op zijn grondvesten laat schudden.
Ik ben erg benieuwd naar blijvende positieve gevolgen na de Corona-crisis. Zullen we gebruik blijven maken van razendsnel ontwikkelde beeldcommunicatie- en vergadertechnieken? Waardoor de digitale snelweg drukker wordt en het fysieke wegennet juist wordt ontlast. En dat er zelfs minder zal worden gevlogen? Het is natuurlijk niet de ultieme manier om fysiek vergaderen te vervangen, maar in veel gevallen is het efficiënter en tijdbesparend. En denk daarbij ook aan de positieve gevolgen voor het milieu.

In Harlingen zijn we bezig met het ontwikkelen van plannen voor een nieuwe centrale ambtelijke huisvesting. Daarin speelt het zgn. Nieuwe Werken, waaronder ook thuiswerken, een belangrijke rol. De positieve leereffecten van de crisis mogen daarbij niet over het hoofd worden gezien.
Ik vind trouwens een compliment voor het gemeentelijk ambtelijk apparaat op z’n plaats, alle werkzaamheden gaan zoveel mogelijk door. Ook de buitendienst blijft operationeel door waardoor de openbare ruimte niet of nauwelijks kwaliteitsverlies ondervindt.

Wat ik ook zie is dat mensen meer joggen, fietsen en wandelen. Kortom, mensen bewegen meer in de openbare ruimte. Juist nu, in de periode dat het rijke aanbod van sport door onze prachtige verenigingen wegvalt, is dat belangrijk. Want onze conditie gaat na 2 weken stil zitten behoorlijk  achteruit. En dat is koren op de molen voor onze onzichtbare vijand. Door het voorkomen van conditieverlies, of beter, door het opbouwen van iets meer conditie, geven we weerstand aan de boosaardige indringer. Dus mensen, ik roep u op, blijf bewegen, ga bewegen, het hoeft niet persé intensief te zijn.

Los van de Corona-crisis is de gemeente sowieso al bezig met plannen om oud en jong te stimuleren om meer te bewegen. Dat zal zich o.a. uiten in het plaatsen van meer bewegingstoestellen juist bedoeld voor de openbare ruimte. Fit blijven, ook op gevorderde leeftijd, is belangrijk. Dat leert deze moeilijke periode ons ook.
Dat de draak verslagen zal worden, net zoals Sint Michael dat deed, staat vast.

Toch ligt er nog een lastige periode voor ons. Ik hoop dat al onze geweldige mensen in de zorg, in het onderwijs, in de maatschappelijke instellingen, in de sportverenigingen, in onze bedrijven en onze inwoners de kracht zullen opbrengen om die periode door te komen. En om zich te houden aan de maatregelen. Met elkaar en door naar elkaar om te zien.
Zalig Pasen!

Harry Boon