Beste inwoners van de gemeente Harlingen, ondernemers, bestuurders,

Sinds enige weken teistert het Coronavirus ook de gemeente Harlingen. Zorgen over gezondheid, vragen over wat we nog wél en niet meer kunnen doen, en de impact van deze crisis op onze samenleving in z’n geheel, houden ons nu allemaal bezig. Zaken die tot voor kort normaal waren, staan de laatste tijd opeens op de helling. Sociale contacten moeten tot een minimum beperkt worden, en dat is wennen, ongemakkelijk en moeilijk. Maar het is wél nodig om de verspreiding van het virus af te remmen. 

Het raakt ook in het bijzonder de kwetsbaren in onze gemeenschap, de mensen die juist extra aandacht behoeven: ouderen, mensen met een zwakke gezondheid, mensen die alleen zijn. Laten we hen wat vaker bellen, een berichtje sturen...laat weten dat je aan hun denkt. Het is mooi om te zien dat op allerlei gebied er spontane acties op gang komen voor mensen in nood. Lof en hulde voor alle vrijwilligers die zich daar voor inzetten. En uiteraard verdienen de zorgmedewerkers ons respect en diepe bewondering voor het harde en goede werk dat ze deze dagen moeten verrichten. Je ziet het vaker langs komen, maar bedenk nog maar eens dat een procentueel groot percentage van de zorgmedewerkers besmet is geraakt! Door het werk dat ze doen. Een diepe buiging is op z’n plaats.

Daarnaast zijn natuurlijk ook ondernemers en anderen getroffen. Ondernemers wiens zaken op last van de overheid gesloten zijn, maar ook ondernemers die hun omzet zien dalen, omdat de klandizie terugloopt, boekingen zijn gecanceld, organisatoren wiens evenement is afgelast, sportverenigingen en culturele instellingen die hun activiteiten moeten stoppen. Langzaam maar zeker vertraagt het dagelijkse leven steeds meer. Met alle gevolgen van dien. Sociale gevolgen, maar ook financiële. 

Het kabinet heeft al verscheidene hulpmaatregelen bekend gemaakt en deze maatregelen worden nu uitgewerkt. Als gemeente Harlingen proberen we er ook zo goed mogelijk voor u te zijn, u waar mogelijk bij te staan in deze moeilijke tijd. We nemen daarom lokaal ook extra maatregelen om met u mee te denken, u te helpen. Deze maatregelen zijn te vinden op de gemeentelijke website en elders in deze krant. Aangezien er bijna per dag weer zaken veranderen, vragen we u de gemeentelijke website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en veranderingen.

Voor al deze lokale maatregelen geldt: mocht in de loop van het jaar blijken dat er verdergaande acties en tegemoetkomingen noodzakelijk zijn dan kijken we daar, waar mogelijk en gewenst, in samenspraak met belangenverenigingen, serieus naar.

Ook de collega wethouders zijn op hun werkgebied druk bezig om te zien waar we mogelijk verlichting kunnen bieden. Komende weken zult u op deze plek ook van hen horen hoe de gemeente de helpende hand probeert toe te steken.

Op naar betere tijden en sterkte in de komende periode. Denk om elkaar en blijf gezond!

Paul Schoute (wethouder economische zaken en werk & inkomen)