Samen werkt het

Afgelopen maandag 4 mei hebben we tijdens de dodenherdenking al diegenen herdacht, die stierven voor onze vrijheid. En afgelopen dinsdag hebben we de 75ste Bevrijdingsdag in stilte gevierd, geen groot feest en geen grote groepen mensen bij elkaar. Destijds dansten de mensen door de straten. Nu hebben we als gevolg van de coronacrisis 75 jaar vrijheid in relatieve onvrijheid moeten vieren. Ironisch genoeg laat het ons misschien des te meer de waarde beseffen van het leven in een vrij land...misschien wel meer, dan wanneer we al feestend 5 mei hadden doorgebracht. 

Die vrijheid moeten we bewaken en koesteren. Altijd. Maar met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Mijn vrijheid wordt beperkt daar waar het de vrijheid van een ander aantast. Die balans, tussen mijn vrijheid en die van een ander, wordt nu ook gezocht. We zijn toe aan een verdere versoepeling van regels. Maar tot hoever kan dat in dit stadium gaan? Hoe kunnen we verantwoord langzaam het normale leven weer oppakken? Hoever kunnen we gaan op dit moment, rekening houdend met de kwetsbaren en ouderen in onze samenleving? Daar staat een economische vraag tegenover: hoe lang kunnen bedrijven nog overleven op deze manier? Hoe lang kun je vrijheidslievende mensen nog uit elkaar houden? En welke schade gaat dat maatschappelijk, economisch en sociaal aanrichten? Iedereen heeft daar wel zo zijn mening over, maar het zijn moeilijke dilemma’s waar ik de regering veel wijsheid en sterkte in toewens. 

Ideeën en suggesties

In Harlingen gaan we het lokaal hebben over de tijdelijke 1,5 meter samenleving. Hoe kunnen we bijvoorbeeld tijdelijk meer ruimte creëren voor terrassen en winkeluitstallingen? Dat gesprek gaan we aan met de ondernemers in de binnenstad. We willen samen tot oplossingen komen. Alleen samen werkt het. Dat is wel gebleken. We mogen best trots zijn. We hebben al zoveel samengedaan, we zijn al zo’n eind op weg. De stad en de mensen hebben veel te bieden. Gelegen aan een wereldnatuurerfgoed, met een zichtbaar nautisch verleden en heden, een monumentale binnenstad en een bruisend stadshart is dit een fantastische plek om te wonen, werken en recreëren.

Handen ineenslaan

Daar gaan we meer gebruik van maken: We willen met elkaar de aantrekkelijkheid van de binnenstad nog meer versterken, de organisatie van ondernemers verbeteren en gezamenlijke doelstellingen formuleren voor onderwijs, arbeid, regiomarketing en woon- en leefklimaat. Als de omstandigheden het weer toe laten, gaan we daarom praten met inwoners en ondernemers over een economisch actieplan.

Deze dagen zijn er vele bespiegelingen over hoe de wereld er na corona uit dient te zien. Ideologische discussies over of, en hoe, we de maatschappij moeten veranderen. Begrijpelijk misschien, maar het is wat mij betreft nu niet de tijd om de eigen agenda door te drukken. Nadenken over hoe het beter kan, is altijd goed uiteraard. Dus laten we in Harlingen de kansen grijpen om de gevolgen van corona hopelijk snel te boven te komen.

Tot slot wens ik alle inwoners, ondernemers en de mensen die zich zorgen maken om hun baan sterkte. Daar waar mogelijk zullen we als gemeente proberen met u mee te denken, en te helpen waar het kan. Laten we hopen dat we zo spoedig mogelijk weer op een ‘normale’ manier kunnen werken en samen zijn.


Paul Schoute,
Wethouder economische zaken en werk & inkomen.