Om kinderen tijdens het scheidingsproces op een laagdrempelige manier een luisterend oor te bieden, starten Villa Pinedo en Foar Fryske Bern met de campagne ‘Leeg je hoofd, lucht je hart’. Met deze campagne vragen we aandacht voor het Buddyprogramma van Villa Pinedo waarin kinderen van gescheiden ouders gekoppeld worden aan een jongere die eerder in een vergelijkbare situatie heeft gezeten.

Er is voor elk Fries kind gratis een Buddy beschikbaar. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen deze zelf aanvragen via www.ikwileenbuddy.nl. Daarbij is toestemming van de ouders niet nodig.

Meer informatie over dit onderwerp.