De gemeente Harlingen is deze week een campagne gestart die inzet op bewustwording rondom gebruik van alcohol, drugs en lachgas. Ten aanzien van alcoholgebruik worden ouders bewust gemaakt van hun voorbeeldfunctie van alcoholgebruik. Uit onderzoek blijkt dat het alcoholgedrag van ouders makkelijk door hun kinderen wordt overgenomen. Wanneer ouders overmatig en steeds zichtbaar alcohol gebruiken is de kans groot dat hun kinderen dat gedrag overnemen en bijbehorende problemen ontwikkelen. In de campagne wordt ook ingezet op bewustwording rondom gebruik van drugs en lachgas. Ook die onderwerpen zijn actueel in Harlingen.

NIX18

Gedurende de campagneduur staan er 15 sandwichborden op verschillende plekken in de stad met daarop beelden van drinkende ouders en kinderen en een minderjarige die lachgas gebruikt. De campagne is mee vorm gegeven met ondersteuning van NIX18 (geen alcohol, drugs en niet roken onder de 18 jaar) en de Nuchtere Fries. Naast de posters wordt via advertenties op social media en in de Harlinger Courant aandacht gevraagd voor de onderwerpen.

De campagne vindt in deze periode plaats om aan te sluiten bij de feestweek met kermis en het Lanenkaatsen.

Poster voor de campagne alcoholgebruik, drugs en lachgas