College van B&W op werkbezoek bij sportverenigingen

Dinsdag 28 mei ging het college van burgemeester en wethouders op werkbezoek bij de Harlinger Mixed Hockey Club, ZMVV Zeerobben en FC Harlingen. Het bezoek, georganiseerd op uitnodiging van de drie sportverenigingen, vond plaats bij de Harlinger Mixed Hockey Club.

Tijdens het bezoek stonden de visie en plannen omtrent verduurzaming centraal. De sportverenigingen gaven een presentatie waarin zij de financiële uitdagingen door de hoge energielasten uiteenzetten en mogelijke oplossingen aandroegen. Door dit bezoek hopen zij aandacht te vragen voor de dringende noodzaak van financiële steun en samenwerking op het gebied van duurzaamheid.

Het college bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen. Deze bezoeken bieden het college de kans om kennis te maken, actuele ontwikkelingen te bespreken en inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties is het een mooie gelegenheid om hun bedrijf te presenteren en hun wensen of ideeën met het gemeentebestuur te delen.

Foto: Joachim de Ruijter