Fryslân heeft het concept voor haar Regionale Energie Strategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma RES. Deze Concept RES beschrijft de productie van duurzame energie (zon en wind op land) in Fryslân over tien jaar. Fryslân geeft aan om in 2030 ten minste 2,3 TWh aan duurzame elektriciteit op land op te wekken. Het Planbureau voor de Leefomgeving beoordeelt de Concept RES. Fryslân werkt nu de plannen uit tot de definitieve ‘RES 1.0’.

Alle Friese gemeenten, provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân zijn het eens met de Concept RES. De productie van duurzame energie moet uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.

Friese elektriciteitsproductie

De bijdrage van Fryslân bestaat uit projecten die in de pijplijn zitten en projecten die al uitgevoerd of in uitvoering zijn. Op dit moment leveren windmolens, zonneparken en -velden gezamenlijk 0,55 TWh. Grote energieprojecten zorgen de komende jaren voor een toename van 1,75 TWh. Windpark Fryslân in het IJsselmeer levert daarvan de grootste bijdrage (1,34 TWh). De energie die particulieren opwekken is niet meegenomen in de berekening.

Warmte

Ook beschrijft de Concept RES wat we in plaats van aardgas kunnen gebruiken en hoe. Daarnaast is een concept Regionale Structuur Warmte Fryslân gemaakt. Dit document beschrijft mogelijke warmtebronnen, bijvoorbeeld warmtewinning uit water, en het verwachte warmteverbruik in 2030. De doelstellingen worden vastgesteld voor 2030. De RES kijkt ook verder naar 2050. In dat jaar wil Nederland onafhankelijk zijn van aardgas, olie en steenkool.

Van concept naar uitvoeren

Tussen oktober 2020 tot juli 2021 stelt Fryslân de definitieve RES Fryslân (1.0) op. Daarin staat beschreven hoe we de plannen in Fryslân kunnen uitvoeren. Over deze RES 1.0 praten bestuurders, gemeenteraden, inwoners en de Friese Energiealliantie (FEA) mee. In de FEA werken verschillende Friese maatschappelijke organisaties samen, van natuurorganisaties tot bedrijfsleven. Een hulpmiddel bij de gesprekken is de Fryske Energiewaaier. Deze bevat 'gesprekskaarten' met voorstellen voor het opwekken van duurzame energie.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken over gemeentegrenzen heen. Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. Fryslân is daar één van. Binnen de regio’s werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan overgang naar meer schone energie. Hun afspraken leggen ze vast in een Regionale Energiestrategie (RES). In Fryslân dachten inwoners dit voorjaar mee tijdens de ‘Kies voor Jelte’-campagne. 

Meer informatie op www.resfryslan.frl