Langzaam maar zeker worden de contouren van het nieuwe wandelpad tussen de Westerzeedijk en plan Zuid zichtbaar. Aannemer Schagen Infra uit Heerenveen is afgelopen week begonnen met de werkzaamheden aan het nieuwe pad. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. In fase 1 worden de funderingen aangebracht. Ook wordt de voorbelasting van de beide bruggenhoofden aangebracht. Hierdoor krijgt de bodem onder de bruggenhoofden tijd om na te zakken. Over ongeveer drie maanden begint fase 2. In deze fase wordt het betonpad aangebracht door Schagen Infra. Ook wordt dan de voetgangersbrug gemaakt door onderaannemer De Boer en De Groot uit Harlingen.

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. Als de werkzaamheden volgens planning op tijd klaar zijn, hebben de Harlingers voor de zomervakantie een nieuw ommetje erbij.