Vanuit het rijk is in december 2020 een oproep ‘Jeugd aan Zet' aan gemeenten gedaan om voor kwetsbare jongeren tijdens corona toch activiteiten te organiseren. Het college van burgemeester & wethouders heeft hier gehoor aan gegeven en vastgesteld dat het in de gemeente Harlingen dan gaat om jongeren van 12-23 jaar. Vanuit het jongerenwerk, Beweegteam Harlingen en het project ‘Harlingen, winter aan zee’ worden er activiteiten voor jongeren georganiseerd. De gemeente Harlingen houdt zich bij het organiseren van activiteiten aan de RIVM-maatregelen, zoals hygiëne, afstanden en het dragen van mondkapjes. De gemeente hanteert hiervoor een groepsgrootte van maximaal 30 personen inclusief begeleiding. Zie voor meer informatie ook www.nji.nl/.

Buurthuisfunctie

De meeste activiteiten vinden buiten plaats. Voor de activiteiten die binnen plaatsvinden wordt het Entrepotgebouw gezien als ‘buurthuisfunctie’ waar ruim voldoende afstand kan worden gehouden. De activiteiten in het Entrepotgebouw zijn altijd zittend, zoals bijvoorbeeld een pubquiz en een bingo. Ook de Waddenhal zal worden gebruikt bij enkele activiteiten, zoals bijvoorbeeld lasergamen voor jongeren en een jumpfestijn voor de kinderen. Bij erg slecht weer kan de gymzaal in ’t Vierkant dienen als uitwijkmogelijkheid voor geplande buiten activiteiten.

Bij alle activiteiten is begeleiding en toezicht aanwezig. Er wordt geen catering aangeboden, de aanwezigen voorzien in eigen consumpties. Het drinken van alcohol is daarbij niet toegestaan. Als de coronamaatregelen veranderen, bekijkt de gemeente wat wel of niet mogelijk is en wordt daarover in ieder geval via de gemeentelijke website en Facebookpagina gecommuniceerd.

Bekijk ook: gemeente Harlingen steunt bruine zeilvaart