Spreek jij mensen die om wat voor reden dan ook nog geen Energietoeslag aangevraagd hebben, maar er wel voor in aanmerking komen? Zij kunnen nog tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen bij De Dienst Noardwest Fryslân. Het aanvraagformulier staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag(externe link) of is op te vragen via 0517-380 200. Help ze erbij, of vraag De Dienst of een vrijwilligersorganisatie zoals Humanitas om te helpen.

De voorwaarden voor de Energietoeslag 

De Energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum. Hoe hoog het inkomen precies mag zijn, hangt af van de persoonlijke situatie van de inwoner. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag(externe link) kan iedereen zien hoe hoog het inkomen mag zijn en welke andere voorwaarden gelden voor de Energietoeslag.

De Energietoeslag in 2022 en 2023

Dit betreft de Energietoeslag voor 2022. Het Kabinet overweegt om de Energietoeslag ook in 2023 te verstrekken. Zodra meer bekend is over de doelgroep en voorwaarden in 2023, vermelden we dat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag(externe link).

Meer weten? 

Heb of krijg je vragen over de Energietoeslag? Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag(externe link) vind je meer informatie. Daar staan ook de links met de verschillende mogelijkheden om een aanvraag in te dienen. Heb je vragen die niet op de website beantwoord worden? Neem dan contact op met Team Inkomen van De Dienst.

Dienst Noardwest Fryslân
Eise Eisingastraat 5-8 | Postbus 4 | 8800 AA Franeker
contact@sozawe-nw-fryslan.nl | 0517-380200