Logo De Skule Welzijn

De Skûle is een regionale instelling voor sociaal cultureel werk en samenlevingsopbouw met een breed aanbod aan welzijnsactiviteiten. Ze vinden en verbinden burger en buurt, jong en oud, mensen in hun kwetsbaarheid en kracht.

De Skûle signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en speelt hier op in. Hun werkgebied: Het Bildt, Menaldumadeel, De Waadhoeke, Harlingen, de regio Noordwest Friesland.

Tip! Raadpleeg de volgende website: