Het eerste kievitsei van de gemeente Harlingen is woensdagmiddag 11 maart 2020 gevonden door de heer Anne Wind uit Pingjum. Hij heeft de vondst direct gemeld bij de Bond van Friese Vogelwachten. Door Inge van der Zee van de BFVW is bevestigd dat de zoekpas in orde is en de juiste procedure is gevolgd door de ‘aaisiker’.

3e keer

Anne vond het ei woensdagmiddag om 16.02 uur in een weiland aan de Herbaijumerweg. In 2017 en 2018 vond hij ook het eerste kievitsei en ontvangt dus nu voor de 3de keer een oorkonde en het vindersloon van Roel Sluiter, burgemeester van Harlingen.

In verband met het Coronavirus heeft de overhandiging volgens de richtlijnen van het RIVM plaatsgevonden op dinsdag 17 maart 2020 om 17.00 uur.

Anne Wind vindt het 1e kievitsei van de gemeente Harlingen
Anne wind met de oorkonde en het vindersloon. Foto: Joachim de Ruijter