Op 19 augustus jl. is Erik de Groot op voordracht van de PvdA door de gemeenteraad benoemd tot wethouder van gemeente Harlingen. Hij neemt de volledige portefeuille van Hein Kuiken over.
 

Portefeuille 

  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Volkshuisvesting en Wonen
  • Zorg en welzijn
  • Ouderen- en Jongerenbeleid
  • Subsidies
  • Gebiedsteam
  • Onderwijs
  • Volksgezondheid
  • Cultuur en Cultureel Erfgoed