Gemeente Harlingen heeft gisteravond haar oprechte waardering geuit voor de onvermoeibare inzet van de toegewijde opruimers van zwerfafval binnen de gemeente. Deze vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de ambitie van de gemeente om de Schoonste Stad aan het Wad te maken.

Henk Prins al meer dan 10 jaar actief als opruimer zwerfafval

De start van de avond was bij Henk Prins thuis. De heer Prins is al meer dan 10 jaar een actieve opruimer van zwerfafval. Alles wat hij vindt sorteert en bewaart hij in zijn garage. De groep van ongeveer 15 personen was onder de indruk van de verzameling. Wethouder Sijtsma gaf aan: “Het doorzettingsvermogen, de passie en toewijding van Henk Prins is een inspiratiebron voor ons allemaal, ook voor mij persoonlijk.”

Wethouder overhandigde extra lange grijper

Binnen gemeente Harlingen zijn veel vrijwilligers wekelijks en soms zelf dagelijks zwerfafval aan het opruimen. Naast deze individuele vrijwilligers zijn er allerlei groepen, bedrijven en verenigingen actief om mee te helpen om de schoonste stad te worden. Wethouder Sijtsma: “De inzet van jullie allemaal is van onschatbare waarde. Met jullie enthousiasme en vastberadenheid hebben jullie een positieve impact op onze gemeenschap. Dank jullie wel!" Wethouder Sijtsma overhandigde daarna een extra lange afvalgrijper aan de heer De Graaf. Hiermee kan makkelijker afval uit de slootkant worden opgeraapt.

Schoonste Stad aan het Wad

Vervolgens ging de groep naar het stadhuis. Hier was tijd om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Gemeente Harlingen kreeg ook een aantal mooie tips mee van de groep opruimers. Deze worden meegenomen in het project ‘Schoonste Stad aan het Wad’, hierin staat de aanpak tegen zwerfafval beschreven. Het project is een samenwerking van de Friese Milieu Federatie en Gemeente Harlingen.

Ook helpen om van Harlingen de Schoonste Stad aan het Wad te maken? Adopteer dan een gebied bij Nederland Schoon en wordt Supporter van Schoon! U kunt bij de gemeentewerf een grijper in bruikleen krijgen.