De gemeente Harlingen stelt haar inwoners voortaan in de gelegenheid om een achterstallige betaling zonder extra kosten te voldoen. Overheidsinstellingen zijn niet verplicht om eerst een betalingsherinnering te sturen en sturen vaak direct een aanmaning met verhoging. De gemeente Harlingen heeft dit beleid onder de loep genomen en geoordeeld dat aangepast moet worden. Daarom stuurt de gemeente Harlingen voortaan een herinnering als betaling van de gemeentelijke belastingen uitblijft.

Socialer invorderingsbeleid

Het invoeren van deze stap is onderdeel van een aantal acties die de gemeente onderneemt om het invorderingsbeleid socialer te maken en het aantal inwoners met betalingsproblemen terug te dringen.