De gemeente heeft naar aanleiding van de oproep om plannen voor een Tiny House in te dienen vier motivatiebrieven en plannen ontvangen. Het minimumaantal van vijf te bouwen Tiny Houses zoals dat in de uitgangspunten is opgenomen is daarom niet mogelijk.

In de raadsvergadering van 16 maart 2017 werd de motie van de partijen D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, Harlinger Belang en OPA over Tiny Houses unaniem aangenomen. Naar aanleiding van deze motie is er onderzoek gedaan naar de realisatie van Tiny Houses in Harlingen.

De gemeente stelde op basis van de uitkomsten van een gehouden enquête uitgangspunten op voor de realisatie van Tiny Houses op de locatie van voormalig basisschool De Diamant aan de Vierkantsdijk. Vervolgens konden geïnteresseerden van 16 juni 2021 tot 1 september 2021 hun interesse door middel van een motivatiebrief en een zo concreet mogelijk plan kenbaar maken.

Het college concludeert uit de vier ontvangen plannen dat er te weinig interesse is in een Tiny House onder de gestelde voorwaarden en stopt daarom met het onderzoek naar de realisatie van deze woonvorm.