De gemeente Harlingen wil van haar inwoners weten hoe zij denken over de toekomstige huisvesting van de gemeenteambtenaren. Dinsdag, woensdag en donderdag is daar op straat onderzoek naar gedaan. Ook roept de gemeente inwoners op om gebruik te maken van de mogelijkheid om digitaal te reageren op dit onderwerp op harlingen.nl/ambtelijke-huisvesting.

Betrokkenheid inwoners

Gevraagd wordt naar de informatiebehoefte, bijvoorbeeld hoe de inwoners betrokken willen zijn, of men inspraak wil, en er wordt geïnformeerd naar de gewenste functies van het gebouw. De aftrap van het onderzoek was dinsdag in het centrum van de stad waar mensen uitgenodigd werden hun mening uit te spreken.

Vijf locaties

De ambtelijke organisatie van de gemeente Harlingen is verdeeld over vijf locaties in de stad. De huidige huisvesting voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In juli 2019 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat de ambtenaren beter moeten worden gehuisvest en dat handhaven van de huidige gebouwen onwenselijk is. Reageren op de plannen omtrent ambtelijke huisvesting: Harlingen.nl/ambtelijke-huisvesting

 

De gemeente onderzoekt de informatiebehoefte van inwoners van de gemeente Harlingen over de huisvesting van haar ambtenaren.