Het Gebiedsteam en het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Harlingen bieden komende dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur haar dienstverlening aan in dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum. De gemeente biedt er dezelfde diensten als op haar locaties in Harlingen, met uitzondering van het uitreiken van documenten. Ook kan er alleen met PIN betaald worden. Om de twee weken zijn de medewerkers van de gemeente in het dorpshuis aanwezig om inwoners van haar diensten te voorzien. 

Drie maanden

De gemeente wil haar dienstverlening zo klantvriendelijk mogelijk organiseren en uitvoeren en heeft daarom het initiatief genomen tot deze pilot. Deze duurt drie maanden, daarna volgt een evaluatie en wordt besloten of deze vorm van dienstverlening voorgang zal krijgen. 

De data waarop de medewerkers aanwezig zijn: 4 en 18 februari; 3, 17 en 31 maart; 14 en 28 april. 
Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1, Wijnaldum.