De gemeentelijke schulden die gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben, worden kwijtgescholden. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van Harlingen besloten. Gemeentelijke schulden zijn bijvoorbeeld niet betaalde onroerendezaakbelasting (ozb) of een openstaande vordering bij de sociale dienst. Het gaat dus niet om schulden bij derden.

Met het besluit loopt de gemeente vooruit op de ‘Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’, die op 1 januari 2022 ingaat. De gemeente wil zo snel mogelijk overgaan tot uitvoering. Inwoners die voor kwijtschelding in aanmerking komen, worden door de gemeente benaderd. Vragen over dit onderwerp? Bel het Gebiedsteam Harlingen via 14 0517.