Hannemahuis

In het midden het Hannemahuis op Voorstraat 56, foto omstreeks 1900 door Andries Gnodde, fotonr 2_0001.

Het Hannemahuis als woonhuis
Het Hannemahuis behoort tot de vroegste huizen van de Harlinger binnenstad. De oudste delen dateren uit het midden van de 16de eeuw. In de eerste helft van de 18de eeuw werd het huis bewoond door de familie Scheltema en doordat dochter Lijsbet in 1743 trouwde met Sjoerd Hannema, kwam het huis in het bezit van de Hannema's.
Sjoerd en Lijsbet lieten in 1744 de voorgevel vervangen door een moderne klokgevel. In 1825 werden twee pakhuizen gesloopt die naast het huis stonden. De huidige bebouwing kwam in de plaats van deze pakhuizen en dit deel kreeg een lijstgevel.

Het interieur is nog redelijk intact. De betimmering in de hal is gedeeltelijk uit de 17de eeuw en het plafond in de mooie voorkamer, 't Zaal, dateert uit 1825.
Ook zijn de schoorsteenmantels in het huis grotendeels authentiek. De spiegel boven de schoorsteenmantel in de achterkamer hangt al sinds 1790 op die plek. In de versiering zijn attributen van een jeneverstoker opgenomen.
Het bedrijf van de distillateur bevond zich in de bijgebouwen.

Het voorhuis is regelmatig aangepast aan de veranderende wensen ten aanzien van het gebruik. In de laatste honderd jaar gebeurde dat in 1911, 1938, 1988 en 2008.

Sinds 1957 is het gebouw als museum in gebruik. De familie Hannema verliet het huis in 1964, na het overlijden van Leendert Jacobus Hannema die het huis legateerde aan de Gemeente opdat het door hem gestichte museum daar zou worden voortgezet.

Het Hannemahuis als samenwerkingsverband
Het Hannemahuis is ook een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties, verenigingen, particulieren, stichtingen en de Openbare Bibliotheek dat zich ten doel stelt aan een zo breed mogelijk publiek op één plaats alle informatie over de geschiedenis en de cultuur van Harlingen en zijn bewoners toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen.

Het Hannemahuis doet dit door foto’s en films, boeken, tijdschriften en andere publicaties, gebouwen, monumenten, gevelstenen, bouwwerken, schilderijen, scheepsmodellen, zilver, archieven, registers en vele andere bronnen over de Harlinger cultuur en historie te beheren, conserveren, ontsluiten en exposeren.

 

ons adres

Voorstraat 56
8861 BM HARLINGEN

0517 413658

Stuur een emailbericht

Plattegrond

Reisinformatie

Parkeren