Nieuwe toeristische website www.harlingenwelkomaanzee.nl online

Harlingen heeft sinds vandaag een nieuwe toeristische website. Op www.harlingenwelkomaanzee.nl speelt Frieslands enige zeehavenstad in op de verhalen ‘’Schatkamers en Zeehelden’’. Zo wordt zowel het stadsschoon met de prachtige, monumentale binnenstad, de binnenhavens en de rijke cultuurhistorie belicht, alsmede de stoere en industriële kant met bijvoorbeeld de Nieuwe Willemshaven, de Bruine Vloot en het Werelderfgoed de Waddenzee.

De ontwikkeling van de nieuwe website is één onderdeel uit het actieplan Recreatie en Toerisme, waarin meer punten zijn opgenomen om de aantrekkingskracht op de stad en omgeving te vergroten en de beleving op de diverse locaties te versterken.

Citymarketing Harlingen Welkom aan Zee

Samen met haar (toeristische) ondernemers en VVV investeert de gemeente Harlingen in de citymarketing. Eind 2017 werd het merkconcept Harlingen Welkom aan Zee op initiatief van Ondernemend Harlingen gelanceerd. Een citymarketeer, waar de gemeenteraad van Harlingen in oktober budget voor beschikbaar stelde, zal het komende jaar het merkconcept verder doorontwikkelen.

Aansluiting gemeenschappelijke database

Met de nieuwe website wordt aangesloten bij de database van Merk Fryslân, die onder meer de websites www.friesland.nl en www.visitwadden.nl in haar beheer heeft. Het grote voordeel van de gemeenschappelijke database is dat ondernemers slechts eenmaal hun evenement, product of activiteit hoeven in te (laten) voeren in de database en vervolgens zichtbaar kunnen zijn in de hele provincie. De komende periode wordt actief ingezet op het verder aansluiten van ondernemers bij Harlingen Welkom aan Zee en te zorgen dat zij hun aanbod uploaden in de database. Een andere vervolgstap is de ontwikkeling van producten en arrangementen, passend bij de verhaallijnen Schatkamers en Zeehelden.

Foto: Edwin kooren