De gemeenteraad van Harlingen heeft onlangs de Havenvisie gemeentelijke havens 2022-2032 aangenomen. In deze visie worden hoofdlijnen gegeven voor de ontwikkeling, het gebruik en beheer van de gemeentelijke (maatschappelijke) havens in en rond het centrum van Harlingen. De kansen en bedreigingen zijn in kaart gebracht en daaraan zijn ambities met het bijbehorende tijdpad gekoppeld. Doel is dat Harlingen in 2032 een toekomstgerichte watersportstad is, aantrekkelijk voor toeristen, bewoners én ondernemers. Dé poort tussen wad en land.

Het is voor het eerst dat de gemeente Harlingen een havenvisie voor de maatschappelijke havens heeft opgesteld. Beheer en onderhoud van het commerciële havengebied (Industriehaven) valt onder de verantwoordelijkheid van het zelfstandige havenbedrijf N.V. Port of Harlingen.

Diverse functies

De havens van Harlingen worden door diverse doelgroepen gebruikt. In de Friese zeehavenstad wordt ruimte geboden aan zowel de industrie als de pleziervaart. In de Havenvisie gemeentelijke havens zijn de functies en doelgroepen benoemd, plus wat er nodig is voor de ontwikkeling tot toekomstgerichte watersportstad. Daarom zijn de kansen en ontwikkelingen op een rijtje gezet. Wethouder Paul Schoute: “Trends vormen onder meer de opmars van andere vormen van watertoerisme, vergrijzing van de traditionele vorm van watertoerisme, grotere schepen en de stijgende belangstelling voor motorschepen en sloepen. Goede voorzieningen en een groeiende behoefte aan wonen op of aan het water worden ook gesignaleerd. Het is voor Harlingen belangrijk om in te spelen op de veranderende vraag naar het gebruik van de havens. Het watertoerisme (en de bruine vloot) zijn belangrijk voor de stad en ondernemers vanwege de inkomsten die het oplevert. De gunstige ligging en de nautisch maritieme uitstraling van Harlingen bieden bovendien volop kansen”.

Tegenover deze kansen en ontwikkelingen zijn de knelpunten en bedreigingen geïnventariseerd, waaronder schaarste in het seizoen door de toename van watertoerisme, verouderde (of niet aanwezige) stroomvoorzieningen en verrommeling door onvoldoende beleid, wat door de Havenvisie wordt ondervangen.

Ambities watersportstad

Om toekomstgerichte watersportstad te worden, zijn er diverse actieplannen in de havenvisie opgenomen. Daaronder valt onder meer het uitrusten van het centrum en toeristisch gebied ten behoeve van de toeristen, het bieden van betaalbare ligplaatsen voor Harlingers dicht bij huis, maar  ook het uitbreiden van vingersteigers op diverse locaties en voldoende aanbod en mogelijkheden voor ondernemers (voor bijvoorbeeld huursloepen en kites). In het verlengde zet de gemeente in op het schoon, aantrekkelijk en veilig maken van het historische centrum, het upgraden van het voorzieningenniveau en het verbeteren van de gastvrije dienstverlening in de havens.

Bij de uitvoering en aanscherping van de ambities worden (in het kader van burgerparticipatie) diverse groepen gebruikers en belangstellende Harlingers betrokken.

U kunt hieronder de gehele havenvisie downloaden als PDF.

Foto: Zuiderhaven Harlingen. Fotograaf: Edwin Kooren.

Havenvisie gemeentelijke havens Harlingen januari 2022 def